Historische Kring Neede

Opgericht 1978

Expositie

Deze werkgroep houdt zich bezig met het plannen en organiseren van exposities in "de Oale Smederieje".

Genealogie

De werkgroep genealogie verricht, ondersteunt en stimuleert genealogisch en historisch onderzoek naar families en voorouders uit de voormalige gemeente Neede. Tevens beheert zij de bibliotheek.

Lees meer: Genealogie

Historisch Beeldmateriaal

De werkgroep historisch beeldmateriaal zorgt voor de systematische opslag van oud beeldmateriaal betrekking hebbend op de voormalige gemeente Neede. Zij voorziet het materiaal van aanvullende gegevens als herkomst, locatie en namen.

Monumentenzorg en beheer

Deze werkgroep draagt de mening over monumentenzorg en het beleid dienaangaande van de Historische Kring Neede uit naar de gemeente en de gemeenschap. Zij zijn alert op veranderingen van bouwwerken, die als "oud" aangemerkt worden.

Redactie

De redactie draagt zorg voor het correct en tijdig uitbrengen van het verenigingsorgaan "Old Nee", alsmede van themanummers ten behoeve van de leden van de Historische Kring Neede.