Zoeken...

Activiteiten

Themaboeken

Met het verschijnen van het eerste speciale nummer van Old Nee, ‘Warken met wind’ begint een lange reeks van themanummers, zoals deze later genoemd worden. Ze gaan altijd over een bepaald historisch thema of onderwerp en worden (bijna) elk jaar uitgebracht. Themanummers zijn verkrijgbaar tijdens openingstijden in de Oale Smederieje en recente uitgaven ook bij de VVV in Neede.

Neede spon er garen bij, opkomst en ondergang van de textiel in Neede

Jaartal: 2021

Neede spon er garen bij, opkomst en ondergang van de textiel in Neede

Dit themanummer ‘Neede spon er garen bij’ verhaalt over de opkomst en teloorgang van het rijke textielverleden van Neede. Bij textiel wordt al snel naar Twente verwezen, maar ook in de aanliggende...

Einde van het stenen tijdperk

Jaartal: 2020

Einde van het stenen tijdperk

Door Adriaan Frans Bouricius werd in 1828 de eerste steenfabriek op het Kisveld gevestigd. Een jaar later kwam deze in handen van Jan Hendrik Willem ten Bokkel Huinink. De steenfabriek op het Kisveld ...

100 jaar Sportclub Neede, 1919 – 2019… een zwart-witte prijzenkast vol kleurrijke verhalen

Jaartal: 2019

100 jaar Sportclub Neede, 1919 – 2019… een zwart-witte prijzenkast vol kleurrijke verhalen

Sportclub Neede bestaat in 2019 100 jaar. Een jubileumboek is dan zeer toepasselijk. Wat heeft zich de afgelopen honderd jaar binnen Sportclub Neede afgespeeld? De samenstellers hebben uren van onderz...

Van achter-hoek tot Achterhoek.

Jaartal: 2018

Van achter-hoek tot Achterhoek.

‘waer iemant duisent vreugden soek, mijn vreugt in dees achter-hoek…..’ Rond deze dichtregel van Willem Sluiter hebben de historische kringen van Eibergen en Neede elkaar gevonden en dit themanu...

Huize De Kamp, nader beschouwd

Jaartal: 2018

Huize De Kamp, nader beschouwd

Het is niet voor het eerst dat Huize De Kamp onderwerp is van een themanummer. In 1986 verscheen Huize De Kamp, 1636-1986 over de (bouw)historie van de havezate (auteur Henk de Reus). Toen in 2001 voo...

 Rondum Nee, vrogger en noe in ’t boet’ngebied

Jaartal: 2017

Rondum Nee, vrogger en noe in ’t boet’ngebied

In de archieven van de Historische Kring Neede en de Historische Vereniging Oud Noordijk zijn diverse zwart-witfoto’s aanwezig van objecten in het buitengebied van Neede. Daarbij gaat het om boerder...

Hendrik Odink, 1889-1973, kijkjes in het oude Berkelland

Jaartal: 2016

Hendrik Odink, 1889-1973, kijkjes in het oude Berkelland

Hendrik Odink was de meest invloedrijke geschiedschrijver van Eibergen en omgeving. Hij werkte meer dan vijftig jaar aan de ontsluiting van archieven en schreef allerhande artikelen over dit deel van ...

Speuren naar sporen, oude begraafplaats de Rozenkamp

Jaartal: 2015

Speuren naar sporen, oude begraafplaats de Rozenkamp

Vanaf 2005 is een groep vrijwilligers bezig (geweest) met het herstel van de (oude) begraafplaats ‘De Rozenkamp’. Samen met ‘De Historische Kring is dit themanummer tot stand gekomen. Het is een...

Hoe Neede op klompen liep

Jaartal: 2014

Hoe Neede op klompen liep

De klompenmakerij van Herman Emaus (gevestigd aan de Haaksbergseweg , Neede) heeft bestaan van 1932 tot aan het overlijden in 1980. Al vanaf kinds af aan hielp Herman zijn vader in de klompenmakerij i...

Neede, voor 200 jaar. De roerige periode van 1790 tot 1830

Jaartal: 2013

Neede, voor 200 jaar. De roerige periode van 1790 tot 1830

200 jaar geleden kwam er ook in Neede een einde aan de Franse tijd. Wat dit betekende en hoe het er 200 jaar geleden in Neede en Noordijk aan toe ging is onderwerp van dit themanummer. Dit is niet een...

Het Noordijker Veld, de natuur, de bewoners en de trein

Jaartal: 2013

Het Noordijker Veld, de natuur, de bewoners en de trein

Het Noordijkerveld is niet alleen een uniek natuurgebied, bestaande uit heidevelden, vennetjes en vliegdennen, maar ook een gebied met uitgebreide landbouwgronden en boerderijen. Ook doorsneed ooit de...

Hoe Neede het licht zag

Jaartal: 2013

Hoe Neede het licht zag

5 maart 2013 is het honderd jaar geleden dat de elektriciteitsmaatschappij ‘De Berkelstreek’ werd opgericht. Vanaf 1913 werden de dorpen in onze regio voorzien ven elektriciteit. Er ging een nieuw...

100 moal Nee, wat nu

Jaartal: 2012

100 moal Nee, wat nu'j veranderd

In dit themanummer worden 100, veelal historische foto’s, vergeleken met de situatie nu (periode 2010-201). Op deze wijze worden niet alleen oudere Needenaren herinnerd aan hoe het vroeger was, maar...

Brulfteneugers anno 1912

Jaartal: 2011

Brulfteneugers anno 1912

Asjen van der Ziel (1905 – 1990) wilde als jonge jongen graag studeren om predikant te worden, maar daar kon in eerste instantie geen sprake van zijn. . In de bakkerij van zijn vader kwam men hande...

Van Pluk tot 3-Ka-inn (opkomst en teloorgang van een jongerencentrum 1969 - 1974)

Jaartal: 2010

Van Pluk tot 3-Ka-inn (opkomst en teloorgang van een jongerencentrum 1969 - 1974)

‘Pluk en 3-KA, opkomst en teloorgang van een jongerencentrum’, beoogt meer te zijn dan alleen een inkijkje in het eerste jongerencentrum van Neede, dat vanaf 1969 tot 1974 de gemoederen in het dor...

110 jaar Crescendo, tussen balmuziek en topconcours, 1898-2008

Jaartal: 2010

110 jaar Crescendo, tussen balmuziek en topconcours, 1898-2008

Een boek over mensen die stuk voor stuk uniek zijn. Mensen met verschillenden interesses en achtergronden. Mensen, die hoe verschillend ook, een ding bindt: de Needse muziekvereniging Crescendo. De in...

De zusters van Boxmeer

Jaartal: 2008

De zusters van Boxmeer

In 2007 is het doek definitief gevallen. De zusters van Julie Postel hebben Neede voorgoed verlaten. Na een periode van bijna zestig jaar is er een eind gekomen aan hun aanwezigheid en aan hun werkzaa...

Een Eeuw Neede in Beeld

Jaartal: 2004

Een Eeuw Neede in Beeld

In dit themanummer wordt een periode van ruim 100 jaar Neede duidelijk en overzichtelijk in kaart gebracht. Nu Neede opgaat in de nieuwe gemeente Berkelland, geeft het de huidige en toekomstige bewone...

Neede’s jam, The jam for the upper ten

Jaartal: 2003

Neede’s jam, The jam for the upper ten

Als je een aantal jaren geleden jam riep, dan dachten veel mensen meteen aan Flipje van de Betuwe’. Tegenwoordig noemen de echte jamliefhebbers bij jam de in een adem de Nationale jammarkt In Neede....

Boerderij- en Veldnamen in Neede

Jaartal: 2002

Boerderij- en Veldnamen in Neede

Er zijn vele jaren van gegevens verzamelen, uitwerken ervan, alvorens dit themaboek tot stand kon komen. Een boek gevuld met veldnamen en  huisnamen met betrekking tot de gemeente Neede. Veldnamen zi...

Boven water gehaald (vondsten uit de gracht van Havezate De Kamp)

Jaartal: 2001

Boven water gehaald (vondsten uit de gracht van Havezate De Kamp)

Toen de gracht van Huize De Kamp, die in 1870 gedempt werd en in 1990 weer werd ‘opgegraven’, werden veel scherven door de leden van de Historische Kring Neede geborgen. Het uitzoeken, passen en l...

Needse jongens overzee (Belevenissen van Needse militairen in Nederlands-Indië)

Jaartal: 2000

Needse jongens overzee (Belevenissen van Needse militairen in Nederlands-Indië)

De titel ‘Needse jongens overzee’ brengt de bijzondere waarde van dit deze uitgave heel goed tot uitdrukking. De bijzondere waarde is de verbinding die wordt gelegd tussen de vaderlands geschieden...

100 jaar beeldende kunst in Neede.

Jaartal: 2000

100 jaar beeldende kunst in Neede.

Albert Hemelman, John ter Reehorst, Elizabeth Heuff, Maria Bonnet, Chris Overbeeke, Anton ter Braak en kunstkring De Benneker. Dat zijn de namen waar dit themanummer over gaat. Zes professionele kunst...

100 jaar parochie st. Caecilia Neede, 1898-1998

Jaartal: 1998

100 jaar parochie st. Caecilia Neede, 1898-1998

De parochie van de heilige Caecilia in Neede herdenkt dit jaar (1998) dat zij op de vooravond van zondag 26 juni 1898 werd opgericht. Voor de Historische Kring Neede een goede reden om aan de geschied...

Kunnig Volk

Jaartal: 1996

Kunnig Volk

Ze hoorden bij Neede, ze hadden een vaste plaats in onze dorpsgemeenschap. Ook al waren ze niet allemaal even nadrukkelijk aanwezig, je voelde hun aanwezigheid toch. Je wist eigenlijk niets van hun ge...

Geen recht om te zwijgen

Jaartal: 1995

Geen recht om te zwijgen

‘Ik heb geen recht om te zwijgen’………. Dit was het antwoord van de heer S. Wasserman, over-levende van het vernietigingskamp Auschwitz, tijdens een T.V. uitzending op de vraag: ‘Vindt u het...

Zee- en landleven in de Needse berg

Jaartal: 1994

Zee- en landleven in de Needse berg

In de jaren vijftig fietste meester Bos uit de Markelose buurtschap ‘Stokkum’ met de kinderen uit zijn hoogste klas zomers naar de zee om schelpen en haaientanden te zoeken. Niet aan het strand va...

Neede, voor honderd jaar., 1813-1913.

Jaartal: 1993

Neede, voor honderd jaar., 1813-1913.

Het is dit jaar (1993) 180 jaar geleden dat Nederland, na de val van de Franse keizer Napoleon Bonaparte, zijn verloren gegane onafhankelijkheid terugkreeg. In 1913 werd het eeuwfeest van deze herwonn...

Stoom-, steen- en pannenfabriek, erven W. ten Cate, Neede

Jaartal: 1992

Stoom-, steen- en pannenfabriek, erven W. ten Cate, Neede

De oudste onderneming (fabriek) in deze sector in Neede  is de pannensteen- en tegelfabriek ’t Kisveld van de firma S. ten Bokkel Huinink, opgericht in 1829. De fabriek heeft gestaan op de hoek van...

Rietmolen van statie tot kerkdorp

Jaartal: 1991

Rietmolen van statie tot kerkdorp

Vier eeuwen geleden is de Reformatie of Kerkhervorming niet aan Rietmolen en de gemeente Neede voorbijgegaan. Rietmolen dankt zijn ontstaan aan de overgang van de vroegere Rooms Katholieke kerk van Ne...

Ruilverkaveling Neederberg

Jaartal: 1991

Ruilverkaveling Neederberg

Nadat in 1938 de ‘Ruilverkavelingswet’ was ingesteld, werd hier door de landbouw in het algemeen zeer terughoudend op gereageerd. De onbekendheid met de materie speelde hierbij een grote rol. Men ...

Waarheid en legende rond Huize De Kamp

Jaartal: 1990

Waarheid en legende rond Huize De Kamp

In de periode 1844-1848 woonde in Eibergen een zekere Peter Duijs  van beroep ‘catechiseermeester’. Hij werd geboren in Dennenburg, een dorp in de buurt van Grave,  op 3 oktober 1822. Hij was b...

Rabbijn De Vries, 1870 – 1944

Jaartal: 1989

Rabbijn De Vries, 1870 – 1944

Simon Philip de Vries is als ‘Rabbijn De Vries’ niet alleen onder de Joden in Nederland en daarbuiten, maar ook onder niet-joden befaamd geworden om wat hij schreef en sprak. Tijdens zijn leven we...

Neede 800

Jaartal: 1988

Neede 800

In dit themanummer gaan amateur en wetenschaper hand in hand. Het (amateur) genootschap is in dit geval de Historische Kring Neede, die het onderzoek pleegde en de resultaten daarvan afleverden bij de...

De vergeten cycloon, de stormramp van 1 juni 1927

Jaartal: 1987

De vergeten cycloon, de stormramp van 1 juni 1927

Voordat Neede in 1927 zelf in grotere mate te maken kreeg met het verschijnsel ‘cycloon’ was bijna twee jaar daarvoor een natuurramp van eenzelfde omvang over onze omgeving getrokken. De grootste...

Huize De Kamp, 1936-1986

Jaartal: 1986

Huize De Kamp, 1936-1986

In dit themanummer wordt getracht bekende en onbekende gegevens met betrekking tot ‘Huize De Kamp’ op een rij te zetten en een mogelijkheid een waas van geheimzinnigheid rond dit bouwwerk te doorb...

Voor hen die vielen, Neede 1940-1945

Jaartal: 1985

Voor hen die vielen, Neede 1940-1945

‘Laten wij ons vrede en vrijheid waardig tonen. Wij moeten oorlog voorkomen, maar vooral ook vrede inhoud geven, in ons land en over de grenzen heen. Bij alle verschillen van inzicht is dit een geza...

Sporen van sporen, geschiedenis van de spoorwegen te Neede

Jaartal: 1984

Sporen van sporen, geschiedenis van de spoorwegen te Neede

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Quis viverra nibh cras pulvinar mattis nunc sed. Gravida rutrum quisque non ...

Albert Hemelman, zijn leven - zijn werk, zijn werk - zijn leven

Jaartal: 1983

Albert Hemelman, zijn leven - zijn werk, zijn werk - zijn leven

Albert Hemelman werd op 7 januari 1883 geboren in Neede als derde kind van Antonie Hemelman en Berendina Willink. Antonie Hemelman, de vader van Albert, was smid van beroep en, zoals dat toen gewoonte...

Warken met wind, de geschiedenis van de Needse windmolens

Jaartal: 1982

Warken met wind, de geschiedenis van de Needse windmolens

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Lorem mollis aliquam ut porttitor leo a diam. At quis risus sed vulputate. E...

Warken met Wind, geschiedenis van de Needse windmolens

Jaartal: 1982

Warken met Wind, geschiedenis van de Needse windmolens

‘Warken met Wind’, volgens de samenstellers kun je er wel meerdere themanummers aan wijden. Over tijden dat volop meel gemalen werd, de bakker het meel rechtstreeks van de molenaar betrok en het (...

Zoeken