Zoeken...

Disclaimer van de HKN

Disclaimer

Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.
De Historische Kring Neede streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden.
Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat de Historische Kring Neede niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie, en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. De Historische Kring Neede heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. De Historische Kring Neede aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Alle publicaties en uitingen van de Historische Kring Neede zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat de Historische Kring Neede vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Aan de teksten van deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Historische Kring Neede sluit iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele onjuistheden en onvolledigheden op deze website en voor eventuele gevolgen van handelen op grond van informatie die op deze website is geplaatst.

Van sommige afbeeldingen en teksten op deze website berusten de auteursrechten niet bij de Historische Kring Neede. De Historische Kring Neede probeert de rechthebbenden van het materiaal zoveel mogelijk te achterhalen. Soms lukt dit niet. Indien u teksten of afbeeldingen ziet waarvan u weet bij wie de rechten berusten of u heeft bezwaar tegen het publiceren hiervan op deze website neemt u dan contact op met de Historische Kring Neede via info@historischekringneede.nl

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker zorgvuldig met de inhoud van deze disclaimer om te gaan.

 

Zoeken