Historische Kring Neede

Opgericht 1978

Collectie

Voor leden en belangstellenden.

De in het bezit van de Historische Kring Neede zijnde boeken, tijdschriften, documenten en beeldmateriaal zijn ondergebracht in ons open archief in de Oale Smederieje,  Borculoseweg 4  in Neede.

Openingstijden open archief:

maandag en dinsdag van 9.00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 uur tot 16.00 uur.

In overleg is openstelling mogelijk. Contactpersoon hiervoor is 

U kunt hier terecht om zo maar een kijkje te nemen in onze verzameling, maar ook wanneer u een speciaal boek, document, artikel of foto zoekt. Verder kunt u er ook terecht voor vragen, advies en hulp, bijvoorbeeld op het gebied van stamboomonderzoek. Wij willen u graag met raad en daad van dienst zijn.

 U kunt de catalogus bekijken door op onderstaande links te klikken.

** Catalogus boeken.

** Catalogus documenten.

** Krantenknipsels 1925-1970.

Het HIP / "Open Archief" van de Historische Kring Neede.

De Historische Kring Neede wil haar erfgoed aan boeken, tijdschriften, foto’s en documenten  nog beter toegankelijk maken voor leden en andere belangstellenden. Al het beschikbare materiaal wordt daartoe in één ruimte ondergebracht.

Er is gekozen voor een constructie waarbij u als bezoeker met behulp van een catalogus snel en eenvoudig kennis kunt nemen van het aanwezige materiaal. Wilt u een exemplaar inzien dan is dat direct mogelijk en kan de suppoost van de Historische Kring u met raad en daad bijstaan.

Bij de raadpleging, bijvoorbeeld van ons omvangrijke fotoarchief, kunt u desgewenst gebruik maken van computerapparatuur waarbij een suppoost u behulpzaam is.

Ook voor het zoeken naar uw familiehistorie bent u bij ons aan het goede adres. Wij hebben de beschikking over de Doop-, Trouw- en Begrafenisboeken van Neede en internet en beschikken daarnaast over persoonlijke kennis en ervaring. Wij willen u graag op weg helpen en behulpzaam zijn bij het zoeken naar uw voorouders.