Zoeken...

Old Nee

Nr. 39 - september 1993

 • Ongeoorloofde godsdienstige bijeenkomsten in Noordijk in de jaren 1835 en 1836, deel 5
 • Vrogger
 • Begraven in Neede. Een brief in het gemeentearchief van Neede
 • Starvn en begraevn veur den Tweeden Wearldoorlog op ne boerderieje
 • De dodenkoets. Lijkwagens en rouwstoeten in Nederland
 • De Needse lijkkoets, zijn koetsiers en de rol van de diakonie van de Nederlands Hervormde Kerk
 • Dragers in het nieuw
 • De moeder van een stoom-, steen- en pannenfabrikant
 • Rogge-oogst of St. Jaopik (25 Juli) bij de Gebrs. Langenbarg, erve “Olthaar” Lochuizen, omstreeks 1936/’37
 • De schat van Huize de Kamp te Neede, 5
 • De vooruitgang is in Rietmolen achterhaald door de vooruitgang
 • De Hollandsche Molen op de Needse berg
Nr. 39 - september 1993

Zoeken