Zoeken...

Old Nee

Nr. 7 - december 1981

  • Honderd jaar Needse textielhistorie in bronnen (III)
  • Aantekeningen bij het verpondingskohier uit 1646
  • Landverhuizers (aanvulling op het artikel in “Old Nee” nr. 4)
  • De ontdekking van het vormzand in 1917
  • Het Hengeler Erve en Het Roodland
Nr. 7 - december 1981

Zoeken