Zoeken...

De oude doos

De muziekkoepel

Neede staat bekend als een actief dorp als het om feesten en evenementen gaat en meestal speelt de SEN en de carnaval hierbij een rol. Tot de eigendommen van de SEN behoort ook de muziekkoepel in Neede. Het markante gebouw aan de Oranjelaan  stamt uit de tijd dat bijna iedere gemeente wel een open podium had voor het zomers cultureel aanbod in de vorm van ‘muziek-, dans- en/of anders uitvoeringen of voorstellingen’. Dit was dan ook de doelomschrijving bij de oprichting van de Stichting Muziekkoepel Neede op 12 juni 1959. Verder werd bepaald dat er op een ‘behoorlijke spreiding der te geven concerten’ gelet diende te worden.

Eind jaren zeventig overwoog de stichting om de koepel af te breken in verband met de benodigde restauratiekosten van 25.000 gulden. De belangstelling voor het gebruik van de muziekkoepel was toen al tanende. Uiteindelijk stak de gemeente de helpende hand toe en verwierf  tevens het eigendom na het opheffen van de Stichting Muziekkoepel Neede op 27 augustus 1979. In 1983 verwierf de Stichting Evenementen Neede ’76 (SEN) de muziekkoepel voor een symbolisch bedrag van één gulden en zette het weer in bij evenementen.

De muziekkoepel

Geen geld Needse koepel (Tubantia 07-08-2008)

Het zit de SEN niet mee met de muziekkoepel in Neede. De stichting ziet zich gedwongen de koepel met een hek te beveiligen tegen vandalisme. Bovendien draagt de gemeente, op formele gronden, niet bij aan de renovatie. “Vraag je voor het eerst in 35 jaar om een bijdrage, krijg je dat. Triest”, aldus de voorzitter Hans Niessink, die aankondigt bezwaar te maken tegen de afwijzing.

De gemeente Neede droeg de muziekkoepel aan de Oranjelaan in 1983 voor één gulden over aan de SEN. Die liet het gebouw uit 1958 onlangs fors renoveren, met eigen geld en bijdragen van provincie, particulieren en ondernemers. Ook de gemeente Berkelland werd, in tweede instantie, om een bijdrage gevraagd. Zonder een bedrag te noemen.

Het college heeft nu besloten het verzoek af te wijzen, omdat het ‘strikt genomen’ te laat is ingediend. “Bovendien past het in de lijn bij dit soort initiatieven de verantwoordelijkheid meer terug te geven aan de gemeenschap”, aldus wethouder L. Scharenborg. Pijnlijk daarbij is dat het een half jaar op zich liet wachten, mede vanwege ziekte van een ambtenaar. De SEN deed nog een beroep op de vroegere Needse culturele fondsen als het Van Gellicumfonds en het H.P. Jagerfonds. Maar die zijn inmiddels samengevoegd in de culturele geldstromen voor heel Berkelland.

Terug naar overzicht

Zoeken