Zoeken...

Over ons

Geschiedenis

De Historische Kring Neede is in 1978 opgericht als gevolg van een groot ongenoegen dat bij de bevolking van Neede heerste. Kort daarvoor was namelijk een voor het dorp beeldbepalend monument onder de sloophamer terecht gekomen. Dit pand, het voormalige postkantoor, is het boegbeeld geworden voor aandacht en behoud van de geschiedenis van Neede.

Geschiedenis

Het prachtige, karakteristieke pand is in 1978 afgebroken om plaats te maken voor……. niets, zoals Ben van Dijk in ons periodiek “OLD- NEE” (2003-61) in het  artikel 25 jaar HKN in ‘vlearmoesvloch’, opmerkt.
Toen de gemeente het plan opvatte om ook het nabij gelegen oude gemeentehuis, het latere busstation van de G.T.W., te slopen om een toegangsmogelijkheid voor de nieuwe wijk Hofmaat te krijgen, bundelt zich de onvrede.

De actiegroep Oud Neede, voorloper van de Historische Kring, begint haar strijd het behouden wat het behouden waard is.
HKN ontplooit haar activiteiten voornamelijk gericht op het gebied van de tot 1 januari 2005 bestaande gemeente Neede met haar kernen Lochuizen, Neede, Noordijk en Rietmolen, nu onderdeel van gemeente Berkelland.

Geschiedenis
Afbraak oude gemeentehuis lokt reacties uit

De gemeente Neede vatte in 1978 het plan op om het voormalige gemeentehuis, het latere busstation van de G.T.W., aan de Oudestraat af te breken.
Het oude postkantoor was immers ook al afgebroken om plaats maken voor… niets. De nieuwe woonwijk Hofmaat moest een goede toegangsweg hebben en daarvoor moest het karakteristieke pandje wijken. Dit plan lokte felle reacties uit en men besloot tot de oprichting van een actiegroep van verontruste inwoners van Neede waaronder Ad van Baal en gemeentelijk voorlichter Arend Heideman, overigens geen Needenaar. Deze actiegroep Oud Neede wilde door middel van actievoeren verdere afbraak van panden voorkomen. Doelstelling was het behouden van datgene wat Neede Neede maakt. Voorkomen van verdere afbraak van oude panden stond boven aan hun agenda en derhalve wenste men zich meer op heden en toekomst te richten dan op het verleden.

Door de Stichting Sociaal Cultureel Werk Neede werd in bibliotheek De Meijer een fototentoonstelling georganiseerd ‘Neede, klein karakteristiek’. Deze expositie leverde zo veel reacties op dat Anton ter Weeme, Gerrit Hemelman en Jan Krooshof besloten een werkgroep op te richten om voorbereidingen te treffen die zouden leiden tot de oprichting van een historische vereniging. Er kwam een commissie van aanbeveling, waarin zitting hadden de dames T.M. van der Beek-Ament, A.M.J. Stroeven-Oostelbos en de heren J.G. Gakink, H.W. Temmink, J.H. Warfman, J.A.M. Dievelaar, W.M. Stroeven, H.H. Varenhorst, J.F.H. Kalsbeek, A.B.M. van Baal, A.J. Heideman en S. de Graaf.

Zoeken