Zoeken...

Themaboek

Boerderij- en Veldnamen in Neede

Jaar van uitgifte: 2002

Auteur: J. Wim Meerman en anderen

Er zijn vele jaren van gegevens verzamelen, uitwerken ervan, alvorens dit themaboek tot stand kon komen. Een boek gevuld met veldnamen en  huisnamen met betrekking tot de gemeente Neede.

Veldnamen zijn reeds honderden jaren geleden aan percelen toegekend om ze te kunnen onderscheiden. Door de ruilverkaveling en de daarna voortschrijdende schaalvergroting zijn veel percelen opgegaan in grotere kavels. Daarmee zijn vele veldnamen verloren gegaan. Veldnamen zijn dus namen, die door mensen aan stukken grond zijn gegeven. Vaak hebben de gekozen namen een verklaarbare betekenis. Ook aan huizen en boerderijen zijn namen toegekend. Vaak waren deze namen meer ingeburgerd dan de officiële namen van de bewoners. Hier en daar geldt dat nog steeds. Vaak wist men de officiële naam van de bewoners niet eens, en als toch de naam werd genoemd, dan was er vaak gezegd: ‘oh, laot dee zich zoo schrievn’.

Een indrukwekkend themanummer waar meer dan 20 jaar aan gewerkt is.

(Uitgebracht in samenwerking met de Historische Vereniging Oud Noordijk)

Boerderij- en Veldnamen in Neede

Zoeken