Zoeken...

Themaboek

Huize De Kamp, 1936-1986

Jaar van uitgifte: 1986

Auteur: Henk H. de Reus

In dit themanummer wordt getracht bekende en onbekende gegevens met betrekking tot ‘Huize De Kamp’ op een rij te zetten en een mogelijkheid een waas van geheimzinnigheid rond dit bouwwerk te doorbreken. In het jaar van publicatie van dit themanummer (1986) kijkt de auteur met respect om naar het jaartal dat boven de toegangsdeur in de westgevel van het huis prijkt. Te weten 1636, een verschil van 350 jaar. Dit themanummer gaat in op de bouwperiode rond dit jaartal waarbij de in grote lijnen de huidige vormgeving is bepaald. Over de bebouwing voor 1636 wordt in dit themanummer niets vermeld omdat hierover nauwelijks gegevens bekend zijn.

Feitelijk spitst dit themanummer zich toe op ‘Huize De Kamp’ als gebouw. Dat is op zich een lastige opgave omdat van gebouwen van die ouderdom geen tekeningen of beschrijvingen beschikbaar zijn. Dat geldt, nogmaals, ook voor ‘Huize De kamp’ maar toch heeft de auteur getracht (en daarin zeer is geslaagd) een redelijk beeld te schetsen van hoe het huis er oorspronkelijk heeft uitgezien en in de loop der tijd is veranderd.

Huize De Kamp, 1936-1986

Zoeken