Zoeken...

Themaboek

Neede, voor honderd jaar., 1813-1913.

Jaar van uitgifte: 1993

Auteur: H.W. Heuvel

Het is dit jaar (1993) 180 jaar geleden dat Nederland, na de val van de Franse keizer Napoleon Bonaparte, zijn verloren gegane onafhankelijkheid terugkreeg. In 1913 werd het eeuwfeest van deze herwonnen onafhankelijkheid alom op grootse wijze gevierd. Ook in Neede besteedde men veel aandacht aan dit feit. Het werd een feest van enkele dagen. Enige dagen later verscheen van de hand van G.H. ten Hoopen een uitvoerig verslag van de festiviteiten in Neede als bijlage van de plaatselijke krant.

De bekende meester H.W. Heuvel schreef in zijn ´Schetsen uit Overijssel en Gelderland´ over ´De Fransche tijd in den Achterhoek´. Hij besteedde daarin ook aandacht aan de toestand in Neede. Dit artikel werd -voor zover het Neede betrof- opnieuw uitgegeven bij gelegenheid van de Needse onafhankelijkheidsfeesten. Bijzondere aandacht schonk Heuvel aan de Needse jonge mannen, die als soldaat dienden in de legers van de Franse keizer Napoleon Bonaparte, maar nimmer terugkeerden.

Neede, voor honderd jaar., 1813-1913.

Zoeken